Znak velký bez pozadí

OS ČČK Hodonín pomáhá

OS ČČK Hodonín pomáhá

Také oblastní spolek Českého červeného kříže v Hodoníně pomáhá lidem na Ukrajině nebo těm, kteří před válkou utekli. Společně s dobrovolníky a s městem Hodonín se snažíme vyvinout maximální úsilí, abychom zmírnili utrpení těm, kteří byli zasaženi válečným konfliktem.

V prvé řadě jsme uspořádali sbírku zdravotnického materiálu, který putoval našim kolegům z Ukrajinského červeného kříže. Tato pomoc je formou trauma setů, které chystají naši kolegové v Praze. Díky lidem se nám podařilo nachystat asi 12 plných krabic (banánovek) potřebného vybavení. Obvazy, rukavice, sterilní čtverce, termofolie, trojcípé šátky a mnoho dalšího se díky Vám podařilo nasbírat a odeslat do Prahy k na balení do trauma setů. Velké díky patří i místní skupině Louka, která nasbírala ve své obci spoustu materiálu. Část toho máme naskladněné ještě u nás, a to pro případ potřeby.

Společně s městem Hodonín, HZS, SDH a dalšími neziskovými organizacemi jsme připravili nouzové ubytování pro uprchlíky. Ubytování bylo připraveno v tělocvičně Integrované střední školy v Hodoníně. Pomáhali jsme s přípravou míst pro spánek, zajistili zdravotnický materiál a nakoupili i nějaké jídlo pro první příjem. Dovezli jsme i hygienu. Při přípravě jsme udělali rychlou sbírku, kdy jste nám dovezli povlečení, prostěradla, deky a i nějaké hračky pro děti. Při příjezdu uprchlíků jsme zajišťovali zdravotnický dozor a psychosociální podporu (PSP). První lidé, kteří uprchli před válkou, přijeli ve středu 16.03.2022. Celkem se tu ubytovalo asi 19 lidí. Už ve čtvrtek se ale městu Hodonín podařilo pro tyto lidi zajistit lepší ubytování. Část se ubytovala na internátu ISŠ. Díky tomu, je tělocvična opět prázdná, ale zůstává připravena pro případ potřeby.

Jsme v kontaktu i s dalšími městy, které taky připravují nouzové ubytování. Veselí nad Moravou, spolu s městem Strážnice, připravilo ubytování v tělocvičně gymnázia ve Strážnici. Zde jsme dopravili první část zdravotnického materiálu pro první pomoc a i zde jsme připraveni zajistit výpomoc v případě zdravotnického dozoru a PSP.

Během této pomoci se k nám přidalo i pár nových členů a dobrovolníků.

❤️ Děkujeme Vám. Právě díky Vám, můžeme pomáhat. ❤️

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *