Znak velký bez pozadí

Termíny školení

Zdravotník zotavovacích akcí

Doba trvání: 40 hodin (výuková hodina 45 min)
I. termín:

 • 05.04.2024 od 16:00 do 20:00
 • 06.04.2024 od 08:00 do 16:00
 • 12.04.2024 od 16:00 do 20:00
 • 13.04.2024 od 08:00 do 16:00
 • 20.04.2024 od 08:00 do 16:00

Registrovat se můžete pomocí následujícího formuláře nejpozději do 31.03.2024 23:59

https://forms.gle/JzYyjB92REbAUeBW8

 

Místo: Kancelář OS ČČK Hodonín, Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 4. patro

Akreditace ČČK Hodonín: MŠMT 27850/2019-1-869
Cena kurz: 4000,-Kč

Platnost kurz:

 • Pedagogičtí pracovníci – neomezeně
 • Nepedagogičtí pracovníci – 4 roky

Obsah kurzu:

 • Stavba a funkce lidského těla
 • První pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví
 • Schopnost zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS
 • Schopnost zajistit bezpečnost svoji a ostatních zraněných
 • Získat ucelený přehled a znalosti o práci zdravotníka na zotavovací akci
 • Seznámit se se základy zdravotnické dokumentace
 • Získat znalosti a vědomosti z oblasti hygieny, epidemiologie, péče o ne-
  mocné
 • Znát a ověřit si zkušenosti z oblasti záchrany tonoucího
 • Zvládat základy obvazové techniky, polohování a transportu

Ukončení kurz: Písemný test + ústní zkouška ze znalostí poskytování první pomoci

Základní školení první pomoci
 

Doba trvání: 6 hodin (výuková hodina 45 min)

Termín: 

Místo: Kancelář OS ČČK Hodonín, Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Registrovat se můžete pomocí následujícího formuláře nejpozději do 

Cena kurz: 600,-Kč

Obsah kurzu: 

 • Základy předlékařské první pomoci
 • Transport raněného
 • Základy obvazové techniky
Zdravotník zotavovacích akcí (doškolení)
Záchrana tonoucího

 

ČČK v roce 2000 obdržel Evropský certifikát první pomoci, dále pak jsou naše kurzy akreditovány MŠMT a to jak kurz ZZA ta ZNZZ
Kurzy probíhají zážitkovou formou a jsou doplněny realisticky znázorněnými zraněními, na kterých si účastnici ověřují nabité vědomosti.
Každý účastník obdrží platná certifikát.

Zájemci o kurz se můžou hlásit na telefonním čísle +420 776 881 081 nebo přes e-mail hodonin@cervenykriz.eu