Znak velký bez pozadí

Termíny školení

Zdravotník zotavovacích akcí

ZZA – 40 hodin (výuková hodina 45 min)
I. termín:

 • 21.04.2023 od 16:00 do 20:00
 • 22.04.2023 od 8:00 do 16:00
 • 12.05.2023 od 16:00 do 20:00
 • 13.05.2023 od 8:00 do 16:00
 • 03.06.2023 od 8:00 do 16:00
Registrovat se můžete pomocí následujícího formuláře
První termín kurzu byl plně obsazen.

 

Akreditace ČČK Hodonín: MŠMT 27850/2019-1-869
Cena kurz: 3300,-Kč

Platnost kurz:

 • Pedagogičtí pracovníci – neomezeně
 • Nepedagogičtí pracovníci – 4 roky

Obsah kurzu:

 • Stavba a funkce lidského těla
 • První pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví
 • Schopnost zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS
 • Schopnost zajistit bezpečnost svoji a ostatních zraněných
 • Získat ucelený přehled a znalosti o práci zdravotníka na zotavovací akci
 • Seznámit se se základy zdravotnické dokumentace
 • Získat znalosti a vědomosti z oblasti hygieny, epidemiologie, péče o ne-
  mocné
 • Znát a ověřit si zkušenosti z oblasti záchrany tonoucího
 • Zvládat základy obvazové techniky, polohování a transportu

Ukončení kurz: Písemný test + ústní zkouška ze znalostí poskytování první pomoci

Základní norma zdravotnických znalostí

ZNZZ – 20 hodin

(výuková hodina 45 min)

Akreditace ČČK Hodonín: MŠMT 27850/2019-1-869

Cena kurz: 2300,-Kč

Platnost kurz: 5 let – po té doškolovací kurz v rozsahu 4 hod.

Pro koho je kurz určen: pro pedagogické pracovníky i nepedagogické pracovníky

Obsah kurzu: 

Základní část ( 12 hod.):

 • Zabezpečení místa nehody
 • Transport raněného
 • Kontrola životních funkcí
 • Zástava masivního krvácení
 • Bezvědomí
 • Zraněný s dýchacími obtížemi
 • Srdeční zástava
 • Vážnější spáleniny a krvácející rány

Nástavbová část (8 hod.):

 • poranění pohybového aparátu
 • záchvatovité stavy
 • cizí těleso – ucho, nos , oko
 • cizí těleso v ráně
 • křečové stavy
 • intoxikace
 • tepelná a chemická poranění

Ukončení kurz:

 • písemný test + praktická zkouška nebo
 • písemný test + řešení simulovaných situací
Zdravotník zotavovacích akcí (doškolení)

ZZA – 8 hodin (doškolení).

I.. termín pro rok 2023

 • 28.4.2023 – 8:30

Cena doškolovacího kurzu 800 Kč.

Registrační formulář zde

Kurz je určen pro vyškolené, kteří žádají o prodloužení průkazu ZZA.

Záchrana tonoucího

3 hodin

Místo: Krytý plavecký bazen Hodonín, Sportovní 4186/2, 695 01 Hodonín

I.. termín pro rok 2023

 • 11.6.2023, 12:00 – 15:00

Cena kurzu 800 Kč.

Registrační formulář zde

Kurz je určen pro plavčiky.

ČČK v roce 2000 obdržel Evropský certifikát první pomoci, dále pak jsou naše kurzy akreditovány MŠMT a to jak kurz ZZA ta ZNZZ
Kurzy probíhají zážitkovou formou a jsou doplněny realisticky znázorněnými zraněními, na kterých si účastnici ověřují nabité vědomosti.
Každý účastník obdrží platná certifikát.

Zájemci o kurz se můžou hlásit na telefonním čísle +420 776 881 081 nebo přes e-mail hodonin@cervenykriz.eu