Znak velký bez pozadí

Humanitární jednotka ČČK Hodonín

Humanitární jednotky ČČK jsou naším hlavním nástrojem programu připravenosti na katastrofy. Tento  systém byl po roce 2000 vybudován v úzké spolupráci s Německým červeným křížem, který má na tomto poli bohaté zkušenosti.

Při tvorbě struktury Humanitárních jednotek ČČK jsme vycházeli ze světových statistik, z nichž vyplývá, že při katastrofách velkého rozsahu nalezneme na místě neštěstí:

  • 20 % těžce zraněných
  • 40 % lehce zraněných
  • 40 % nezraněných

O těžce zraněné se postarají v rámci IZS v ČR profesionální složky. Druhosledové jednotky, tedy i  Humanitární jednotky ČČK, jsou zaměřeny na lehce zraněné a nezraněné osoby, což dohromady představuje více než polovinu všech postižených.

Nová humanitární jednotka v Hodoníně byla založena v roce 2022, jako reakce na tornádo v roce 2021, pandemii Covid-19 a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v roce 2022. 

Jednotka se neustále rozvijí, jak v počtu členů, tak osvojení si činnosti jednotky. Členové jsou vyškoleni v poskytování první pomoci, v psychosociální podpoře a v poskytování humanitární pomoci.

V roce 2022 došlo i k prvnímu cvičení jednotky spolu s dalšími dobrovolnickými organizacemi, které mělo za cíl spolupráci a komunikaci při mimořádných událostí.

Struktura humanitárních jednotek ČČK:

  • Velitel – řídí činnost HJ a zajišťuje návaznost na další složky IZS
  • Zdravotnická sekce – poskytování první pomoci raněným v návaznosti na zasahující profesionální zdravotnickou záchranou službu, ošetřovatelská péče o odsunuté osoby
  • Ubytovací sekce – zabezpečení nouzového ubytování osob odsunutých z místa neštěstí
  • Stravovací sekce – zajišťování nouzového stravování osob odsunutých z místa neštěstí
  • Psychosociální sekce – poskytování potřebné sociální a psychologické pomoci, vedení registrace odsunutých osob, jejich vybavení ošacením a základními hygienickými potřebami. Spolupráce v případě potřeby s Pátrací službou ČČK pči vyhledávání a spojování členů rozdělených rodin.
  • Technická sekce – Zajištění technického zázemí HJ ČČK (spojení, doprava, materiální vybavení, logistika a návaznost na krajské sklady, přip. na Ústřední sklad ČČK).

Pro vlastní zásah se rozkazem velitele sestavují oddíly (skupiny HJ ČČK). Složení jednotlivých zásahových skupin se flexibilně určuje výběrem z jednotlivých sekcí s ohledem na potřebu v místě nasazení (např. evakuační centrum).

Přesně specifikováno je také materiální vybavení HJ ČČK zdravotnickým materiálem, materiálem pro nouzové stravování a ubytování a pro technické vybavení HJ ČČK.

Členem jednotky se může stát každý aktivní člen našeho oblastního spolku v Hodoníně. Základem je, aby měl alespoň kurz zdravotníka zotavovacích akcí nebo kurz psychosociální podpory nebo první psychické pomoci. Aktivně se zapojovat do činnosti jednotky, ochota vzdělávat se a účast na cvičení HJ ČČK.

Člen humanitarní jednotky je vázan dodržovat kodex ČČK a 7 principů ČK&ČP.