Znak velký bez pozadí

Kdo jsme

Místní spolek v Hodoníně byl oficiálně schválen 23. 4. 1920, i když svoji činnost vyvíjel již v roce 1919. V počátcích bylo pod spolkem i několik místních skupin, z nichž se do dnešní doby zachovali MS Louka a Dubňany. Oblast naší působnosti je převážně okolo města Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou. 

Jsme rádi, že za poslední období se opět podařila navázat užší spolupráce s městem Hodonín, nejen na akcích pořádaných městem, ale i ostatními organizacemi a spolky v Hodoníně.

Ve spolupráci s hematologickými stanicemi nemocnice TGM Hodonín a nemocnice Kyjov organizuje ocenění bezpříspěvkových dárců krve.
ČČK se podílí na zajišťování zdravotnického dozoru na kulturních a společenských akcích, vyučuje
první pomoc na všech typech škol. Taktéž zajišťuje zdravotnické školení pro firmy v rámci BOZP a také pro širokou veřejnost nejen města, ale i celého okresu Hodonín.

Bohužel i zde se potýkáme s úbytkem členské základny. Starší členové odchází a noví přibývají velmi pomalu.

Jsme rádi za všechny minulé i současné členy, kteří po celé století nezištně pracovali pro Červený kříž a byli vzorem nám ostatním. Na ty, kteří už nejsou mezi námi s úctou vzpomínáme. Všem ostatním děkujeme , že zachovávají přízeň myšlenkám ČK.

Věříme, že i nadále se budeme setkávat v hojném počtu a podpoří nás nejen stávající dobrovolní
členové, ale i další mladí dobrovolníci, kteří rozšíří naše řady.

Všechny složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se,

v souladu se Statutem mezinárodního hnutí ČK&ČP, řídí sedmi Základními principy:

Humanita
Nestrannost
Neutralita
Nezávislost
Dobrovolnost
Jednota
Světovost