Znak velký bez pozadí

Cvičení Vyhledávání a záchrana 2022

Je sobota, 29. října 2022. 8:00 ráno. V dálce se ozve silný výbuch. Chvíli je ticho. Nikdo neví, co se stalo. Najednou je slyšet křik, pláč a volání o pomoc. Lidem v okolí dochází, že nejspíš nešlo o nějakou petardu, ale že se skutečně něco stalo.

Na operačním centru integrovaného záchranného systému IZS zvoní jeden telefon za druhým. Došlo k výbuch plynového kotle v bytovém domě. Jsou hlášeni zranění i mrtví. Operační důstojník vysílá složka IZS. Je jasné, že budou potřeba všichni. Proto se na místo posílají i složky dobrovolných hasičů a kynologů a je aktivován Český Červený kříž.

Ne, nestalo se to. Jde naštěstí jen o cvičení dobrovolných jednotek. I když jde jen o cvičení, stát se to může. Proto i dobrovolné jednotky musí být připravené a zároveň profesionální jednotky tak můžou vidět, co tyto dobrovolníci umí a jak jim mohou pomoc a podpořit je v případě mimořádných událostí. Události poslední let, nám ukázalo, jak jsou dobrovolné jednotky hasičů, záchranářů, kynologů nebo zdravotníku a humanitárních pracovníků důležité. Aby mohli v případě potřeby opět efektivně zasáhnout, je potřeba trénovat a školit i další situace.

Cílem našeho cvičení bylo navázání spolupráce několika dalších složek. Společně s dobrovolnými hasiči a brigády kynologů jsme si osvojili možnou spolupráci, komunikaci, předávání informací i společný zásah. Prověřili jsme tak jaké jsou naše možnosti. Zároveň jsme objevili místa, kde se můžeme více vzdělávat.

Cvičení probíhalo od ranních hodin, kdy se připravilo zázemí, namaskovali figuranti a provedl briefing. Po zahájení byly záchranné složky dobrovolných jednotek přivolány na místo zásahu. Operační štáb spolu s velitelem rozdělil úkoly a velitelé jednotlivých týmů provedli přípravu svých členů.

Šlo o nácvik vyhledávání osob v terénu a v troskách. Jako první vyrazili kynologové se svými čtyřnohými parťáky. Jejich úkol – najít pohřešované osoby a předat informaci o lokalizacici a stavu. Po nalezení osoby prvním týmem, se poslal druhý tým, který měl prověřit správnost lokalizace. Zároveň šlo i o to, aby si každý psovod vyzkoušel pátrání po osobách při cvičení. Čtyřnozí záchranáři, stejně jako kynologové, si vedli výborně a všechny osoby nalezli.

Po lokalizaci osoby, byl na místo vyslán tým dobrovolných hasičů a zdravotníků Červeného kříže. Čekal je složitý úkol, a to vyprostit zraněnou osobu a poskytnou okamžitou první pomoc. Čekaly je tři rozdílné úkoly. Při první situaci měli za úkoly zachránit kotelníka, který ležel s těžkými popáleninami a předměty v těle vysoko nad zemi. Zdravotnici přímo na místě provedli neodkladnou zdravotnickou pomoc a poté spolu s hasiči transportovali osobu ven a předali zdravotnické záchranné službě.

Při druhé situaci, museli zachránit ženu z výtahové šachty, která měla několik zlomenin a podezření na poranění páteře. Žena byla asi tři metry hluboko, a tak záchranáři zvládli ženu vyprostit z šachty i bez lezeckého vybavení. Zdravotnici opět provedli ošetření a připravili ženu na transport. Společně pak ženu transportovali z budovy. Venku naše zdravotníky ale čekalo překvapení v podobě hysterické příbuzné zraněné osoby. Zdravotníky Červeného kříže, vyškoleny v poskytování psychosociální podpory, ženu uklidňovali, poskytli psychickou péči a základní potřeby. I na takové situace jsou naši dobrovolníci školeni.

Poslední situace v budově, byl muž, na kterého spadly trosky po výbuchu. Muž byl v bezvědomí a měl otevřenou zlomeninu s masivním krvácením. Po lokalizaci osoby, která byla nalezena ve venkovních prostorách před budovou, čekal dobrovolné hasiče nelehký úkol. Osoba nekomunikovala, a tudíž záchranná akce musela být velmi rychlá. Situaci komplikovalo i to, že nebylo snadné se k osobě dostat. Nakonec hasiči nalezli malé okýnko ve sklepních prostorách budovy, z kterého se k osobě dalo dostat. První se ke zraněnému muži dostala naše zdravotnice, která zkontrolovala stav a zastavila krvácení z otevřené zlomeniny. Poté hasiči začali muže vyprošťovat. Akce musela být rychlá, protože muž byl v bezvědomí a byla nutná okamžitá resuscitace. Po vyproštění, zahájili naši zdravotníci kardiopulmonální resuscitaci (KPR), čímž osobu zachránili. Společnými silami, poté osobu transportovali z budovy a předali zdravotnické záchranné službě.

Po záchraně osob z budovy, čekal dobrovolnické jednotky ještě další úkol. Najít a zachránit osoby, ztracené v lese. Při této situaci byli vyslány týmy kynologů, aby vypátrali tři osoby, které zmizeli v okolním lese. Dvě osoby byli lehce zraněné a dezorientované, ale po ošetření zdravotníky byli schopné přesunu na bezpečné místo. Jeden muž byl ovšem vážněji zraněn a v bezvědomí, takže naši zdravotníci museli provést KPR a poté za pomoci hasičů transportovat osobu do bezpečí a k transportu zdravotnické záchranné službě.

Veškeré úkoly byli splněny. Při cvičení jsme komunikovali hlavně pomocí vysílaček, kdy jsme si osvojili práci s nimi. Zdravotnici Červeného kříže se procvičili v poskytování první pomoci i psychosociální podpoře a používaní zdravotnického vybavení včetně AED. Hlavní cíl, spolupráce složek, byl taktéž splněn. Všechny týmy mezi sebou dobře komunikovali a vzájemně si pomáhali a podporovali. Jednotlivé týmy byli pod dohledem profesionálů, kteří po každému úkolu provedli debriefing a instruovali dobrovolníky v čem si vedli dobře a co by bylo lepší provést jinak. Díky tomu získali nové zkušenosti a obzory a víme, na co se můžeme zaměřit příště. Věříme, že toto cvičení nebylo poslední a na jaro příštího roku plánujeme další.

Děkujeme všem, kteří se cvičení účastnili a kteří ho pomáhali organizovat. Z jednotek děkujeme Jihomoravské záchranné brigádě SZBK, a to jak psovodům, tak čtyřnohými záchranářům. Jednotce dobrovolných hasičů Svatobořice-Mistřín, kteří to neměli během cvičení vůbec jednoduché, ale úkolů se chopili velice dobře. Profesionálním hasičům za jejich dohled a cenné informace. Humanitární jednotce Českého Červeného Kříže OS Hodonín, kdy šlo o jejich první cvičení a vedli si na něm opravdu výborně. Jsme hrdí, že máme v jednotce právě tyto dobrovolníky. Jmenovitě potom Evě Polákové (HJ ČČK Hodonín, SZBK), Radku Polákovi (SZBK), Anně Jurkovičové (ředitelka OS ČČK) a Ivu Jeřelovi (SZBK, HZS) za naplánování, uskutečnění a organizaci cvičení.

Ondřej Hadaš
Velitel HJ ČČK Hodonín

Fotografie: Členové SZBK a ČČK, Tomáš Svoboda (www.facebook.com/svobodatom.cz), další fotografie zde
Za zajištění občerstvení děkujeme Řeznictví u Veverků z Vacenovic

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *