Znak velký bez pozadí

UNICEF a Český Červený kříž

UNICEF a Český Červený kříž

UNICEF ve spolupráci s Českým červeným křížem (ČČK) a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (MPSV) zahájil program finanční pomoci, který podpoří ukrajinské uprchlické rodiny s dětmi s postižením, a pomůže jim zajistit jejich základní potřeby. Program byl spuštěn s cílem zvýšit kvalitu života těchto rodin a poskytnout jim nezbytnou podporu v obtížných podmínkách, které musí čelit jako uprchlíci. Finanční prostředky budou směřovány na pokrytí nákladů spojených s bydlením, stravou, lékařskou péčí a vzděláním, aby se rodiny mohly lépe začlenit do nového prostředí a získat potřebné dovednosti a znalosti pro budoucnost. Projekt je důležitým krokem k zajištění rovných příležitostí pro všechny, zvláště pro ty nejzranitelnější členy společnosti. Společným úsilím UNICEF, Českého červeného kříže a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se vytvoří bezpečnější a podpůrnější prostředí pro tyto rodiny.

Více informací naleznete v tiskové zprávě ČČK zde

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *