Znak velký bez pozadí

Školení první pomoci

Provádíme školení na základě akreditace MŠMT v oblasti první pomoci. Školení provádíme jak pro jednotlivce a skupiny z řad laiků, tak příslušníku tísňových složek a pedagogů. Dále provádíme školení i pro ZŠ a MŠ pro žáky. Taktéž provádíme školení v rámci BOZP pro firmy a jejich zaměstnance. Po ukončení školení obdržíte certifikát. Níže uvádíme seznam všech druhý školení, včetně cen a doby trvání. 

Kurz první pomoci školy 3

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

Doba trvání: 6 hodin

Cena: 1000,-/osoba + cestovní náklady

Kurz je určen pouze pro uchazeče o řidičský průkaz.


Základní školení první pomoci (život zachraňující úkony)

Doba trvání: 6 hodin

Cena: 600,-/ osoba + cestovní náklady

Základy předlékařské první pomoci, transport raněného, základy obvazové techniky.


Základy první pomoci (Evropský certifikát)

Doba trvání: 12 hodin

Cena: 1500,-/ osoba + cestovní náklady

Základy předlékařské první pomoci, transport raněného, základy obvazové techniky. Absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz platných v zemích EU. Platnost 4 roky. Vhodný pro pracovníky pracující v zahraničí.


Doškolení v Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Doba trvání: 4 hodiny

Cena: 1000,-/ osoba + cestovní náklady

Prodloužení platnosti Průkazu ZNZZ.


Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Doba trvání: 20 hodiny

Cena: 2500,-/ osoba + cestovní náklady

Základy předlékařské první pomoci, transport raněného, základy obvazové techniky, úrazy dětí ve škole. Průkaz ZNZZ


Zdravotník zotavovacích akcí

Doba trvání: 40 hodiny

Cena: 4000,-/ osoba + cestovní náklady

Platnost průkazu: 4 roky

Kurz je ukončen zkouškou: písemný test, ústní zkouška, praktická zkouška Obsah školení: Hygiena a epidemiologie, základy somatologie, předlékařská první pomoc, transport raněného, základy zdravotnické dokumentace, práce zdravotníka na zotavovací akci. Absolvent kurzu obdrží průkaz s platností na 4 roky a smí vykonávat dle zákona 258 funkci zdravotníka na zotavovacích akcích pro děti.


Doškolení v normě Zdravotník zotavovacích akcí

Doba trvání: 8 hodiny

Cena: 1000,-/ osoba + cestovní náklady

Prodloužení platnosti Průkazu ZZA.


Školení v rámci BOZP – první pomoc na pracovišti

Doba trvání: 6 hodiny

Cena: 500,-/ osoba + cestovní náklady

Novinky v poskytování předlékařské první pomoci, Péče o bezvědomého, oživování, Krvácející rány, Poranění pohybového aparátu Neúrazové urgentní stavy (cukrovka, epilepsie, astma atd.). Resuscitace s použitím AED.


Doškolení resuscitace s použitím AED

Doba trvání: 3 hodiny

Cena: 200,-/ osoba + cestovní náklady


První pomoc pro příslušníky tísňových složek

Doba trvání: 40 hodiny

Cena: 4000,-/ osoba + cestovní náklady

Platnost 4 roky

Kurz je určen pro profesionály, členy HZS, Policii ČR, dobrovolné hasiče, Městskou policii


Doškolení v normě PP pro příslušníky tísňových složek

Doba trvání: 8 hodiny

Cena: 1000,-/ osoba + cestovní náklady

Prodloužení platnosti průkazu


Vzdělávací programy pro děti

Český Červený kříž Hodonín nabízí vzdělávací programy:

ZŠ čtvero roční období

MŠ Medvídek a první pomoc

Jedná se o základy první pomoci, jehož náplň koresponduje s obsahem norem ČČK pro jednotlivé skupiny.

 

Ceník:

Mateřské školy

1 hod 50,-/1 dítě

 

Základní škola

1.Stupeň:

1 hod 70,-/1 žáka

4×2 hod 500,-/1 žáka (cyklus)

2.Stupeň:

1 hod 70,-/1 žáka

4×2 hod 500,-/1 žáka (cyklus)

 

Střední školy

2 hod 150,-/1 student

 

Maskování poranění, maskéři ČČK

Cena: 350,-/ 1 poranění + cestovní náklady

Dovednost a znalosti maskérů ČČK je možno využít i v jiných oblastech mimo naši organizaci. Maskéry ČČK můžete využít při akcích Záchranné zdravotnické služby, Hasičů, Policie, Armády ČR, ale i jiných subjektů.

Ukázky namaskovaných zranění jsou velmi atraktivní a realisticky znázorněné.