Znak velký bez pozadí

Informace

I po více jak půl roce je stále možné žádat o pomoci v rámci programu od státu, tak od organizací. Český Červený kříž již finanční podporu z fondu humanity, kam přispěli lidé celkem 120,5 milionu, ukončil. Některé organizace ještě pokračují a rozdělují zbytek peněz ze sbírek. Níže Vám, sepíšeme kontakty a informace, kde je možné stále žádat o pomoc.

Psychická pomoc

Psychická podpora občanům zasažených mimořádnou události ČČK, Spondea a Charita

  • (+420) 516 410 668
  • (+420) 737 234 078

Český Červený kříž

Finanční pomoc ukončena v prosinci 2021

Další informace poskytujeme na tel. čísle (+420) 724 289 167

Seznam nabídek slev, materiálu a řemeslníků níže v tabulce

Charita

Kontaktní místo v Mikulčicích před kulturním domem, denně od 8.00 do 16.00 hodin (pokud nejsou v terénu)

Psychosociální pomoc, poradenství, terapie

Zajišťují a půjčují vysoušeče

Kontakty:

Finanční pomoc (+420) 731 206 912

Materiální pomoc (+420) 736 197 475

Poradenská a psychologická pomoc (+420) 736 197 475

Diakonie

Adra

Kontakt pro občany městyse Moravská Nová Ves

Kontakt na pracovnici ADRA: (+420) 739 105 080

Člověk v tísni

Program zeleň po tornádu. Více informací na stránkách Nadace partnerství