Znak velký bez pozadí

Školení Zdravotník zotavovacích akcí

ZZA – 40 hodin

Akreditace ČČK Hodonín: MŠMT 27850/2019-1-869
Cena kurz: 3300,-Kč
Povinné předchozí školení:

 • ZNZZ – Učitelé
 • Základy první pomoci – nepedagogičtí pracovníci
 • Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz
 • Zdravotník ČČK Junior

Platnost kurz:

 • Pedagogičtí pracovníci – neomezeně
 • Nepedagogičtí pracovníci – 4 roky

Obsah kurzu:

 • Stavba a funkce lidského těla
 • První pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví
 • Schopnost zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS
 • Schopnost zajistit bezpečnost svoji a ostatních zraněných
 • Získat ucelený přehled a znalosti o práci zdravotníka na zotavovací akci
 • Seznámit se se základy zdravotnické dokumentace
 • Získat znalosti a vědomosti z oblasti hygieny, epidemiologie, péče o ne-
  mocné
 • Znát a ověřit si zkušenosti z oblasti záchrany tonoucího
 • Zvládat základy obvazové techniky, polohování a transportu

Ukončení kurz: Písemný test + ústní zkouška ze znalostí poskytování první pomoci

Událost je ukončena.

Datum

Kvě 18 2022
Expired!

Čas

8:30 - 15:30

Cena

3,300.00 Kč

Více info

Více informací

Umístění

OS ČČK Hodonín
Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín
Webová stránka
https://cckhodonin.eu/
Kategorie

Organizátor

OS ČČK Hodonín
Telefon
776 881 081
Email
hodonin@cervenykriz.eu
Webová stránka
https://cckhodonin.eu/
Více informací