Znak velký bez pozadí

Školení Zdravotník zotavovacích akcí II. termín

ZZA – 40 hodin

Akreditace ČČK Hodonín: MŠMT 27850/2019-1-869
Cena kurz: 3300,-Kč
Povinné předchozí školení:

 • ZNZZ – Učitelé
 • Základy první pomoci – nepedagogičtí pracovníci
 • Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz
 • Zdravotník ČČK Junior

Platnost kurz:

 • Pedagogičtí pracovníci – neomezeně
 • Nepedagogičtí pracovníci – 4 roky

Obsah kurzu:

 • Stavba a funkce lidského těla
 • První pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví
 • Schopnost zorganizovat poskytnutí první pomoci do příjezdu ZZS
 • Schopnost zajistit bezpečnost svoji a ostatních zraněných
 • Získat ucelený přehled a znalosti o práci zdravotníka na zotavovací akci
 • Seznámit se se základy zdravotnické dokumentace
 • Získat znalosti a vědomosti z oblasti hygieny, epidemiologie, péče o ne-
  mocné
 • Znát a ověřit si zkušenosti z oblasti záchrany tonoucího
 • Zvládat základy obvazové techniky, polohování a transportu

Ukončení kurz: Písemný test + ústní zkouška ze znalostí poskytování první pomoci

Událost je ukončena.

Datum

Čvn 11 2022
Expired!

Čas

All Day

Cena

3,300.00 Kč

Více info

Číst více

Umístění

OS ČČK Hodonín
Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín
Webová stránka
https://cckhodonin.eu/
Kategorie

Organizátor

OS ČČK Hodonín
Telefon
776 881 081
Email
hodonin@cervenykriz.eu
Webová stránka
https://cckhodonin.eu/
Číst více